Фондация SOS Предприемачи стартира с изпълнението на проект за ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията в партньорство с Министерство на икономиката

От 18.02.2019 г. Фондация SOS Предприемачи стартира изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0188-C01 „Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии […]

ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ е партньор на Сдружение „Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие“ по ОП Добро управление

Фондация SOS Предприемачи е партньор по проект BG05SFOP001-2.009-0118 „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на […]