Безплатен семинар „Финансиращите програми за бизнеса през 2019 година“

Фондация SOS Предприемачи и Огра ЕООД организират съвместно семинар на тема „Финансиращите програми за бизнеса през 2019 година“. Целта на събитието е предприемачите и представителите на микро, малкия и среден бизнес да бъдат запознати с най-интересните отворени за прием и предстоящи финансиращи програми през 2019 година. Нашите лектори ще представят информация за процедурите за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Събитието ще се проведе на 6 март 2019 г., Сряда, от 10.00 ч. до 12.30 ч. в град София на адрес: бул. „Н. Й. Вапцаров“ №53 A, EAST PARK Trade Center, конферентна зала.

Регистрацията е задължителна, заповядайте!