News and events
Второ издание на безплатната обучителна програма на Export Hub Bulgaria – EXPO2

Второ издание на безплатната обучителна програма на Export Hub Bulgaria – EXPO2

Български предприятия от всички сектори ще могат да подават своите кандидатури в безплатната обучителна програма „EXPO2”, чиято цел е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия, които притежават необходимия капацитет за излизане на международните пазари.

Прозорецът за кандидатстване е отворен до 2 ноември 2021 г. Участниците в обучението ще имат възможност да се включат в серия от уебинари и в срещи с експерти от различни области на бизнеса. Както и в пилотното издание, всяка компания ще има собствен ментор, който ще я наставлява по време на програмата и ще помага за нейното развитие.

В края на 2021 г. Експортен хъб България отново отваря процедурата по кандидатстване за всички сектори, като отново задължително условие за участниците е да са собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения. Програмата ще стартира в началото на 2022 г., а форматът на програмата ще бъде хибриден.

При интерес следва да представите попълнените документи за кандидатстване в указания срок на следната платформа:

Линк: www.b2bconnect.bg

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на онлайн интервю, в което ще си събеседват с експертно жури. Участието в програмата е безплатно.

Краен срок за кандидатстване – 2 ноември 2021 г.