Документи

Тук са публикувани отчети и финансова информация за Фондация SOS Предприемачи. Отчетността на организацията е публична и достъпна и през Търговски регистър към Агенция по вписванията и Регистъра за неправителствените организации към Министерство на правосъдието на Република България. Информация за изпълнените проекти, участие в събития и други дейности на организацията може да следите в раздела Новини.

Ref [800x600]

Годишен доклад за дейността през 2020 година

Годишен доклад за дейността през 2019 година

Годишен доклад за дейността през 2018 година

Годишен доклад за дейността през 2017 година

Годишен доклад за дейността през 2016 година

Годишен доклад за дейността през 2015 година

Годишен доклад за дейността през 2014 година

Годишен доклад за дейността през 2013 година

Годишен доклад за дейността през 2012 година

Годишен доклад за дейността през 2011 година

Учредителен акт и устав

Вътрешни правила на ФОНДАЦИЯ ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма за юридическите лица с нестопанска цел (чл. 4, т. 28 от ЗМИП), които не попадат едновременно и в друга категория субекти по чл. 4 от ЗМИП (приети на 05.04.2021 г.)

Образци на Договор за дарение, Протокол за приемане на дарение и Декларация, попълнена по образец съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗМИП