Нова покана за създаване на мобилен бизнес инкубатор по проект „HopOnHopOffice”

Нова покана за създаване на мобилен бизнес инкубатор по проект „HopOnHopOffice”

Днес, 23.06.2020 г. в продължение на изпълнението на проект „HopOnHopOffice” и след приключване на въведеното извънредно положение в Р. България, екипът на Фондация SOS Предприемачи публикува нова тръжна процедура – Публична покана 09 от 23.06.2020 г. по проект „HopOnHopOffice” за избор на изпълнител с предмет: „МОБИЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Шаси“ и Обособена позиция 2 „Мобилна платформа“ , пряко свързани и необходими за подготовката на дейностите по проекта – всички условия и необходими документи за кандидатстване можете да откриете тук.