News and events
Покана за участие в конференция за разпространение на постигнатите резултати по проект HopOnHopOffice

Покана за участие в конференция за разпространение на постигнатите резултати по проект HopOnHopOffice

На 26.02.2021 г. от 10.00 ч. екипът на Фондация SOS Предприемачи ще проведе конференция за разпространение на постигнатите резултати по проект HopOnHopOffice, реализиран в изпълнение на Договор №BG05M9OP001-4.003-0018-C01, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

Събитието ще бъде проведено онлайн от 10.00 ч., като ще се излъчва на живо през сайта на Българска Телеграфна Агенция (БТА) и през платформата ZOOM през този линк. В рамките на един час ще бъдат представени постигнатите резултати по проект HopOnHopOffice, като ще има възможност за обратна връзка и задаване на въпроси както от присъстващите журналисти, така и от партньори на фондацията, представители на работодателски, браншови организации и съсловни организации и потенциални ползватели на иновативните услуги, предоставяни по проекта. Участие в конференцията ще вземе експертният екип по проекта, партньорите и представители на съвета на Фондация SOS Предприемачи.

Повече за проекта HopOnHopOffice и дейностите на Фондация SOS Предприемачи може да прочетете на страницата тук: www.sos-predpriemachi.com