Проект към Българо-Швейцарската програма за сътрудничество

logo_BgSwiss_CMYK_1-11

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ”

На 28 февруари 2014 г. Фондация „SOS Предприемачи“ подписа договор за изпълнение на проект „Implementing Social Entrepreneurship Training Programme – the Swiss expertise“, финансиран от Българо-Швейцарската Програма за Сътрудничество на Фонд „Партньорство”. Съвместната работа на Фондацията и швейцарският й партньор – SEIF GmbH, свързана с проекта, цели въвеждането на обучителна програма и създаване на E-learning платформа на базата на швейцарския опит и ноу-хау в областта на социалното предприемачество.

Двете основни програми, които провеждат швейцарските ни колеги от SEIF GmbH са Business Creation and Business Development for Social Entrepreneurship. Те са част от курсовете на CTI (Commission for Technology and Innovation- Комисия за Технологии и Иновации към Отдела за Икономика, Образование и Научни изследвания на Конфедерация Швейцария). Целта е популяризиране на програмата на CTI като доказан и работещ механизъм за насърчаване и развитие на социалното предприемачество. В рамките на проекта са предвидени срещи на швейцарските специалисти с експерти от държавната администрация, представители на неправителствения сектор и медии. Представителите на SEIF GmbH в лицето на г-жа Мариане Кристен-Якоб, председател на фондация SEIF и г-жа Мерет Нехе, Мениджър Програми, ще изнесат и лекция във водещ университет в България за функциите и развитието на социалното предприемачество в Европа и страната. Предстоящите събития ще се състоят през месец ноември, 2014 г. в гр.София и ще бъдат допълнително обявени на страницата на Фондация SOS Предприемачи.

logoSEOS

Наименование на проекта: „Implementing Social Entrepreneurship Training Programme – the Swiss expertise“
Финансиране: Проектът се изпълнява от Фондация “SOS Предприемачи” с партньор SEIF GmbH – Щвейцария и се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ. Фондът предоставя финансиране в размер на 19 575.47 CHF или 90% от общата стойност на проекта.
Цели на проекта: Общата цел на проекта е да се насърчи и популяризира швейцарския опит и експертиза при формирането на политики за развитие и насърчаване на социалното предприемачество в България чрез имплементирането на разработена от швейцарския партньор и адаптирана за специфичните български условия утвърдена обучителна програма.
Конкретните цели на проекта са свързани с:

  • популяризиране и представяне на швейцарския опит и експертиза при формирането на политики за развитие и насърчаване на социалното предприемачество в България;
  • изграждане на капацитет за прилагане на обучителната програма за социално предприемачество чрез използването на модерни инструменти – уеб базирана E-Learning платформа и приложение за мобилни телефони;
  • подобряване на партньорските отношения между участващите в проекта организации – SEIF и Фондация SOS Предприемачи.

Целеви групи:  

  • Представители, експерти и специалисти от неправителствените организации – фондации и обединения, които развиват активна дейност за насърчаване социалното предприемачество
  • Служители в публичната администрация, които вземат решения и оказват  значително влияние  върху политиките за подкрепа и развитие на българския малък бизнес, в това число и за социалното предприемачество

Дейности:
Дейност 1. Въвеждане
Дейност 2. Представяне
Дейност 3. Адаптация
Дейност 4. Инструменти
Допълваща дейност 1. Публичност
Допълваща дейност 2. Одит
Продължителност: Проектът е с продължителност 9 месеца (от април 2014 г. до декември 2014 г.)
Бюджет на проекта: 21 750.52 CHF (34.716,00 лв). Фондът предоставя финансиране в размер на 19 575.47 CHF или 90% от общата стойност на проекта.