Проект Втори шанс

Ролята на Фондация SOS предприемачи в проект „Втори шанс“ с номер на договора за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0535-C02, реализиран от кандидата Сарон ЕООД по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, е да реализира прозрачна, лесна за разбиране и богата на съдържание маркетингова кампания със следните цели:

 • Изграждане на положителен имидж на социалното предприятие Сарон ЕООД пред обществото.
 • Изграждане на положителен имидж на целевата група пред обществото.
 • Популяризиране на дейността на компанията и проекта.

Кампанията е предвидена със срок на изпълнение от 5 месеца и обхват – безплатни медии, основно социални мрежи – Фейсбук, Инстаграм и пр.

Подготвителни дейности

Във връзка с изпълнението на ангажимента по посочения проект, бяха назначени 2-ма експерта Специалист маркетинг и реклама (код по НКПД 2011 – 33393005), като назначенията са изпълнени чрез трудови договори на 4-часов работен ден за планирания период на кампанията – 5 месеца.

Кампанията стартира със създаване на бизнес профили на предприятието в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм.

 • Направени са съответните настройки на профилите;
 • Определени са стратегий за развитие на всеки профил;
 • Рамкирани са изискванията към визиите – дизайн, цветове, форми, бутони, форматиране, шрифтове и пр.;
 • Определена е стратегията за изграждане на разпознаваем фийд;
 • Определени са параметрите за брандиране на съдържанието (ключови думи и изрази, набор емотикони и символи, линк билдинг);
 • Направено е проучване за релевантни медийни профили, групи и събития;
 • Направено е проучване и са определени релевантни 20 бр. локации;
 • Направено е проучване и са определени релевантни 30 бр. хаштага;
 • Направено е проучване и са определени релевантни теми за публикации;
 • Съставен е план-график за публикации и коментари на самите профили и в определените като релевантни профили, групи и събития.

Съставени са 20 публикации на месец за съответните медии, включващи публикациите на самите профили, публикациите в релевантни отворени и затворени групи, събития, локации и коментари в релевантни профили.

Изпратени са 3 съобщения до медии, свързани с работата на предприятието.

Изпратени са 3 онлайн бюлетина до набраната до момента аудитория чрез месинджър.

За изпълнените до момента 3 месеца от кампанията са постигнати следните резултати*:

 • 3 изпратени бюлетина
 • 3 изпратени съобщения до медии
 • 60 публикации
 • 732 последователя във Фейсбук
 • 1910 средно достигнати хора на ден във Фейсбук
 • 68 последователя в Инстаграм
 • 5 инициирани сътрудничества с релевантни профили
 • 4 включвания в релевантни групи

НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ

Извършената до момента работа дава очаквано добри резултати и добро покритие на целевите аудитории. Темата за социалното предприемачество е благодатна от гледна точка на възможността за изготвяне на въздействащи на аудиторията дизайни и публикации, което допълнително подпомага органичното разпространение на съдържание. Предвид малкия бюджет на кампанията и липсата на рекламен бюджет, резултатите могат да се категоризират като много добри. За оставащите 2 месеца от кампанията смятаме да обърнем внимание на имейл маркетинга като високоефективен, нискобюджетен маркетингов канал – изготвяне на стратегия за набиране на абонати за имейл бюлетин, изготвяне на до 3 темплейта, 2 завършени дизайна и съдържание на бюлетини. Разбира се, ще покрием и минималното изискване на партньора ни Сарон ЕООД за мин. 20 публикации в социалните мрежи.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

Доклад за дейността по проекта може да намерите тук.