News and events
Нова покана за създаване на мобилен бизнес инкубатор по проект „HopOnHopOffice”

Нова покана за създаване на мобилен бизнес инкубатор по проект „HopOnHopOffice”

На 07.10.2019 г. е публикувана нова тръжна процедура – Публична покана 07 от 07.10.2019 г. по проект „HopOnHopOffice” за избор на изпълнител с предмет: „МОБИЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Шаси“ и Обособена позиция 2 „Мобилна платформа“ чрез обявяване на Публична покана №7 от дата 07.10.2019 г., пряко свързани и необходими за подготовката на дейностите по проекта – всички условия и необходими документи за кандидатстване можете да откриете тук.