Стартира изпълнението на проект КАПИТАЛ С КАУЗА

На 19.05.2016 г. Фондация SOS предприемачи подписа договор с Регистрационен индекс СОА16-ДГ36-587/19.05.2016 г. със Столична община за изпълнението на проекта КАПИТАЛ С КАУЗА, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016. Партньор по проекта е Район КРАСНО СЕЛО.

logo-pr-evropa

Общата цел на проекта е да се насърчи сътрудничеството между местната власт и гражданското общество в Столична община за извеждане, представяне и популяризиране на съвременните форми на финансов инженеринг и формирането на пилотна програма за развитие и насърчаване на социалното предприемачество на местно ниво. Програмата ще бъде насочена към насърчаване устойчивото развитие на социалните инициативи и предприятия в София чрез създаване на социален инвестиционен фонд с проектно наименование “Капитал с кауза”.

В рамките на проекта заинтересованите страни – социални предприятия и НПО, представители на СО, СОС и районните администрации ще бъдат запознати с европейските инструменти за финансов инженеринг, като ще бъдат привлечени лектори от организации със значим опит в сферата – Европейския инвестиционен фонд, фондовете Eleven, NEVEQ и др. Ще се обърне внимание на теми като създаване и развитие на Social Venture Capital Fund чрез привличане на капитали както от Европейските фондове, така и от частни дарителски организации; ще бъде представен финансовия модел “Social Impact Bond“ или ползване на финансови облигации със силно социално въздействие, които представляват изцяло нов модел за финансова подкрепа; ще се представят някои от актуалните модели на „етично“ банкиране и някои други инструменти и как те постигат значителен ефект върху социалното предприемачество в страни от ЕС.

Проект КАПИТАЛ С КАУЗА се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа 2016 от Фондация SOS предприемачи.