Три процедури за избор на изпълнители са публично обявени и отворени за кандидатстване по проекти на Фондация SOS Предприемачи

Отворени са за подаване три процедури за избор на изпълнители по два от проектите, които фондацията изпълнява като бенефициент. Вижте информация за всяка отделна процедура тук:

(1) Процедура по Публична покана 01 от 07.05.2019 г. по проект „HopOnHopOffice”, за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДР.“ пряко свързани и необходими за подготовката на дейностите по проекта” с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изготвяне на сравнителен анализ и изследване за опита и на други държави – членки“, Обособена позиция 2 „Провеждане на анкетни проучвания сред представители на целевата група“ и Обособена позиция 3 „Извършване на оценка на постигнатите резултати“ – всички условия и необходими документи за кандидатстване можете да откриете тук.

(2) Процедура по Публична покана 02 от 07.05.2019 г. по проект „HopOnHopOffice”, за избор на изпълнител с предмет: „МОБИЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР“ пряко свързани и необходими за подготовката на дейностите по проекта” с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Шаси“, Обособена позиция 2 „Мобилна платформа“ и Обособена позиция 3 „Интегрирано корпусно оборудване и обзавеждане“ – всички условия и необходими документи за кандидатстване можете да откриете тук.

(3) Процедура по Публична покана 04 от 10.05.2019 г. по проект „Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията”, за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАНТСКИ И ПОМОЩНИ УСЛУГИ ЗА ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, СЪЗДАВАНЕ НА ОНЛАЙН РЕГИСТЪР С БАЗА ДАННИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЪРКШОП И ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ“ пряко свързани и необходими за подготовката на дейностите по проекта” с четири обособени позиции: Обособена позиция 1 „Извършване на проучване и анализ на добри практики (развити индустриални държави)“, Обособена позиция 2 „Създаване на онлайн регистър с база данни за добри практики (развити индустриални държави)“, Обособена позиция 3 „Провеждане на обучение, свързано с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ и Обособена позиция 4 „Организиране и провеждане на уъркшоп и изложение на добри практики в областта на индустрия 4.0 и зелени технологии“ – всички условия и необходими документи за кандидатстване можете да откриете тук.