В подкрепа на предприемачеството 2013

През 2013 година Фондация SOS Предприемачи в партньорство с Enterprise Europe Network – България при Фондация „Приложни изследвания и комуникации” организират поредица от събития в помощ на предприемачеството. Събитията ще се провеждат под формата на еднодневни семинари по различни теми – включване в международните пазари, финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството, правилата на Вътрешния пазар, финансиращи програми, интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау, практика на обществените поръчки в Българи и ЕС, модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи.

Основни участници в семинарите са български предприемачи, представители на микро, малки и средни предприятия, като броят на участниците е ограничен. Водещи и гост-лектори традиционно са експерти от държавни институции, неправителствени организации и наши партньори. Имаме и потвърждение за подкрепа на инициативата от Представителство на ЕК в България, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Държавен фонд „Земеделие“, Българска банка за развитие, Национален гаранционен фонд, Патентно ведомство, Центърът за иновации на Българската академия на науките, Агенция по обществени поръчки и други.

Списък на събитията 2013