Документи

Тук ще публикуваме отчети, решения на фондацията, устав, списък с договори с дарители и финансова информация за Фондация SOS Предприемачи, както и информация за изпълнените проекти, участие в събития и други дейности на организацията.

Ref [800x600]

Годишен доклад за дейността през 2018 година

Годишен доклад за дейността през 2017 година

Годишен доклад за дейността през 2016 година

Годишен доклад за дейността през 2015 година

Годишен доклад за дейността през 2014 година

Годишен доклад за дейността през 2013 година

Годишен доклад за дейността през 2012 година

Годишен доклад за дейността през 2011 година

Учредителен акт и устав