Модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи

Еднодневен семинар на тема “Модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи”

Кога: 11 юли 2013, Сряда

Къде: гр. София 1113, ул. “Александър Жендов” 5

Лектори: Експерти от Enterprise Europe Network, Фондация SOS Предприемачи, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, СОЛВИТ, ГИС-Трансфер център, Индустриален клъстер „Електромобили“, Клъстер за здравен туризъм

Регистрация: Формата за регистрация (затворена)

Такса: без такса за участие

В допълнение: Всеки участник получи издания, наръчници, материали и брошури от Enterprise Europe Network, Представителството на Европейската комисия в България и държавни институции.

Програма

09.30 – 10.00 Регистрация на участниците
10.00 – 10.20 Откриване
Ангел Милев, Координатор Enterprise Europe Network – България към Фондация ПИК (линк към презентация)
10.20 – 10.50 СОЛВИТ – мрежа за разрешаване на трансгранични проблеми във Вътрешния пазар на ЕС
Владимир Недялков, Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“, Министерски съвет (линк към презентация)
10.50 – 11.10 Кафе пауза
11.10 – 12.30 Работа в мрежа на клъстери – успешни примери:
– възможности за търсене и предлагане на международно партньорство в услугите
Венцислав Стоев, Клъстер за здравен туризъм (линк към презентация)
– възможности за търсене и предлагане на международно партньорство въиндустрията
Илия Левков, Индустриален клъстер „Електромобили“Офиси за технологичен трансфер в мрежови структури за бизнес подпомагане (линк към презентация)
ГИС-Трансфер център (линк към презентация)