Финансиращи програми за бизнеса през новия програмен период 2014 – 2020 г.

Форум на тема Финансиращи програми за бизнеса през новия програмен период 2014 – 2020 г.

Фондация „SOS Предприемачи” проведе на форум на тема „Финансиращи програми за бизнеса през новия програмен период 2014 – 2020 г.“  Участниците бяха запознати с основните насоки и приоритети за развитие на националната икономика, заложени в новите оперативни програми с фокус развитие и конкурентоспособност на българските компании, а като гост лектори са поканени да участвет експерти и представители на държавна администрация Събитието беше със свободен вход.

Кога: 3 юли 2014, Четвъртък

Къде: София 1407, България, бул. „Н. Й. Вапцаров“ №53 A, EAST PARK Trade Center – ЗАЛА, Първи етаж – виж адреса на карта тук: Google maps

Лектори: Експерти от Фондация SOS Предприемачи, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и храните и Министерство на околната среда и водите

Регистрация: Регистрацията е прекратена, всички места са запълнени.

Вход: свободен вход, до изчерпване на наличните в залата места (75)

В допълнение: Всеки участник получи издания, наръчници, материали и брошури от Фондация SOS Предприемачи и нашите партньори от Областен информационен център София град и София област, Националният офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии (ОТТ-ИКТ) към БАИТ, Enterprise Europe Network, Представителството на Европейската комисия в България и държавни институции.

Програма

09.30 – 10.00 Регистрация на участниците и откриване
10.00 – 10.45 Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност Любомир Ганчев, Съветник на Министъра на икономиката и енергетиката ПРЕЗЕНТАЦИЯ (.ppt)
10.45 – 11.15 Оперативна програма Околна среда Анастасия Грозданова, Главет експерт, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“ на МОСВ ПРЕЗЕНТАЦИЯ (.ppt)
11.15 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 12.10 Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Васил Асенов, Главен експерт, Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти на МТСП ПРЕЗЕНТАЦИЯ (.ppt) и ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ (.doc)
12.10 – 12.40 Програма за развитие на селските райони Владислав Цветано, Главен експерт Дрикеция „Развитие на селските райони“ към МЗХ ПРЕЗЕНТАЦИЯ (.ppt)
12.40 – 13.15 Представяне на ОИЦ София град и София област Елза Григорова, ръководител ОИЦ София град и София област ПРЕЗЕНТАЦИЯ (.ppt) Проектът Watify – Насърчаване на дигиталното предприемачество, менторинг и изграждане на е-еко система Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ и Ръководител проекта за България ПРЕЗЕНТАЦИЯ (.ppt) Представяне на Националният офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии (ОТТ-ИКТ) към БАИТ Соня Петкова, Ръководител на ОТТ за информационни технологии ПРЕЗЕНТАЦИЯ (.ppt)

ГАЛЕРИЯ