Семинар СЪВРЕМЕННИТЕ ФОРМИ НА ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РАЗВИТИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

СЕМИНАР “СЪВРЕМЕННИТЕ ФОРМИ НА ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РАЗВИТИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
26 октомври, 2016 г.

Фондация “SOS Предприемачи” проведе на 26.10.2016 г. семинар “СЪВРЕМЕННИТЕ ФОРМИ НА ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РАЗВИТИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по проект „КАПИТАЛ С КАУЗА”, финансиран от Столична община, Програма Европа 2016. Партньор по проекта е Район Красно село.

Участие в семинара взеха зам. кмета на Район Красно село г-жа Грети Стефанова и експерти от администрацията на района, експерти от отдел “Програмиране” на МТСП, столичния общински съветник Симеон Славчев, представители на НПО сектора и много гости от частния бизнес с интерес да развиват социално предприемачество.

Събитието бе открито от г-жа Веселина Купенова, Председател на Съвета на Фондация “SOS Предприемачи” и Ръководител на проекта. Приветствено слово към гостите отправи и зам. кмета на Район Красно село г-жа Грети Стефанова, която разказа за участието на общинската администрация в различни проекти със социална насоченост, изпълнявани за гражданите в район Красно село.

В първата част от събитието бяха представени нови и интересни форми на финансов инженеринг насочени към устойчивото развиване на социални инициативи и предприятия от г-жа Купенова. Полезна информация за възможностите на процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“, на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 представи гл. експерт Магдалена Тодорова от Министерство на труда и социалната политика. Презентацията й предизвика бурна дискусия сред присъстващите представители на НПО сектора, частния бизнес и държавната администрация.

Във втората част на събитието се проведе коучинг и брейнсторминг сесия с д-р Антонина Кардашева, в резултат бяха изведени идеи за формирането на пилотна програма за развитие и насърчаване на социалното предприемачество на местно ниво в Столична община.

ПРОГРАМА:
9.00 – 9.30 – Регистрация
9.30 – 9.40 – Откриване
9.40 – 10.30 – Първа сесия – представяне на нови и интересни форми на финансов инженеринг насочени към устойчивото развиване на социални инициативи и предприятия (виж презентацията тук)
10.30 – 11.00 – Кафе пауза
11.00 – 12.00 – Втора сесия – представяне на процедурата BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ (виж информация за процедурата и презентации на МТСП тук)
Дискусионен панел с представители на МТСП, Район Красно село, Областен информационен център София-град и София-област и други партньорски организации
12.00 – 13.00 – Обяд
13.00 – 14.30 – Трета сесия – „Дисни стратегия за креативност в предприемачеството“ – чрез групов коучинг бяха изследвани добри практики за финансиране на идеи за социално предприемачество. Обсъдиха се казуси от дейности на ефективни социални предприятия с цел идентифициране на механизми за успешен бизнес, предприемаческа печалба и социално развитие.
14.30 – 15.00 – Кафе пауза
15.00 – 16.00 – Четвърта сесия – „Предприемачество без компетентности!“ – анализ на компетентностния модел, необходим за развитие на човешките ресурси в социалните предприятия и идентифициране на механизми за повишаване на човешкия капитал.

Project_logo-SOS

logo-pr-evropa