Кръгла маса Капитал с кауза

КРЪГЛА МАСА “КАПИТАЛ С КАУЗА”
28 октомври, 2016 г.

Фондация “SOS Предприемачи” проведе на 28.10.2016 г. кръгла маса по проект „КАПИТАЛ С КАУЗА”, който е финансиран от Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с Район Красно село.

Събитието бе открито от г-жа Веселина Купенова, Председател на Съвета на Фондация “SOS Предприемачи” и Ръководител на проекта. Приветствено слово към гостите отправи и г-жа Цветомира Георгиева, координатор по проекта от Столична програма Европа.

В дискусията участва всички присъстващи гости. Изведени и обсъдени бяха резултатите от груповия коучинг проведен на 26.10.2016 г. Представен бе доклад от направеното проучване и изводи по проекта, в който акцент бяха разработените от участниците в проекта.

Екипа по проекта представи изводите от направеното коучинг обучение и презентира структурата на пилотната програма за създаване на градски социален инвестиционен фонд, приложимостта, ползите и необходимите действия, които трябва да бъдат предприети за да се реализира подобна стратегия.

Събитието се проведе от 09,30 ч. до 12,30 ч., в гр. София, бул. „Н. Й. Вапцаров“ №53 A, EAST PARK Trade Center.

Project_logo-SOS

logo-pr-evropa