Заключителна пресконференция по проект КАПИТАЛ С КАУЗА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ “КАПИТАЛ С КАУЗА”
31 октомври, 2016 г.

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в заключителна пресконференция по проект “КАПИТАЛ С КАУЗА”, която ще се проведе на 31 Октомври, 2016 г. от 15,00 ч., в гр. София, бул. “Цариградско шосе” 49, в Националния пресклуб БТА, като събитието ще се излъчва наживо в страницата на БТА.

Фондация „SOS Предприемачи” приключва изпълнението на проект „КАПИТАЛ С КАУЗА” по договор с Регистрационен индекс СОА16-ДГ36-587/19.05.2016 г., финансиран от Столична община, Програма Европа 2016. Партньор по проекта е Район Красно село.

Проектът бе с продължителност 3 месеца и е на стойност 7.500,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 6.000,00 лв.img_20161025_082734
С изпълнението си проектът постигна заложените специфични цели, които следват общата цел на проекта и също така отговарят изцяло на целите и изискванията към проектите на Програма Европа и Приоритетна област 1:

  • Създаде капацитет между представителите на целевата група за съвместна работа и генериране на идеи чрез проведената сесия-обучение по групов коучинг и брейнсторминг;
  • Представяне, популяризиране и дискусия върху изведените от целевата група идеи в контекста на формиране на пилотна политика за развитие и насърчаване на социалното предприемачество в София;
  • Популяризиране на резултатите по проекта, устойчивост и затвърждаване на партньорските отношения между участващите в проекта организации – Фондация SOS Предприемачи и Район Красно село;
  • Създаден и разпространен до всички заинтересовани страни доклад с очертани основните аспекти на пилотната програма за създаване на градски социален инвестиционен фонд.

Проектът бе насочен и към въвеждане и популяризиране на европейски практики, които да допринесат за повишаване качеството на живот в града особено за социално онеправданите и социално слаби лица, на които социалните предприятия оказват значима помощ и подкрепа във всеки един аспект на техния живот.

ЗА КОНТАКТ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕ:
Петя Илиева – Комуникационна политика и връзки с медиите, Координатор проект
Фондация „SOS Предприемачи”
гр. София, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 53 А,
Mob. tel.: + 359 895 523 558
E-mail: info@sos-predpriemachi.com
Web: http://www.sos-predpriemachi.com