Финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството

Еднодневен семинар на тема „Финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството“

Кога: 19 април 2012, Четвъртък

Къде: София 1113, ул. „Александър Жендов“ 5

Лектори: Експерти от Европейски инвестиционен фонд, МТСП, Българска банка за развитие – Национален гаранционен фонд, Микрофинансираща институция ДЖОБС, Axxess Capital – България, LAUNCHub

Програма

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците
09.30 – 10.00 Откриване и представяне на организаторите
1. Веселина Николова – Председател на Съвета на Фондация SOS Предприемачи
2. Теодора Георгиева – Консултант Еnterprise Еurope Network (презентация, PDF)
10.00 – 11.15 Инициативата JEREMIE – улесняване достъпа на МСП до микрокредитиране.
Стефан Цалов и Христо Стоянов, Европейски инвестиционен фонд (презентация, PDF)
11.15 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 12.30 Достъп до финансиране на микро и малки предприятия с подкрепата на Европейски Механизъм за Макро финансиране Прогрес
Васил Асенов, Главен експерт, МТСП (презентация, PDF)
12.30 – 13.30 Обедна почивка
13.30 – 14.30 1. Гаранционни продукти на Национален гаранционен фонд ЕАД
Деян Калъпчиев, Ръководител отдел Връзка с наредители и бенефициенти, Българска Банка за Развитие (презентация, PDF)
2. Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД – възможности за финансиране на местни микро и малки предприятия
Костадин Мунев, Прокурист, Българска Банка за Развитие (презентация, PDF)
14.30 – 14.45 Кафе пауза
15.00 – 16.00 1. Axxess Capital: Финансиране с Рисков Капитал по Програма ДЖЕРЕМИЕ
Павлин Петков, Управляващ директор на Axxess Capital – България
2. Инструменти за финансиране в инкубатор и със “сийд” капитал
Ирина Димитрова, Финансов директор Фонд LAUNCHub (презентация, PDF)
16.00 – 16.30 Въпроси и отговори. Закриване на събитието

Аудио записи

Част 1, Финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството

Част 2, Финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството

Част 3, Финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството

Снимки