Бизнесът в ЕС – правилата на Вътрешния пазар

Еднодневен семинар на тема „Бизнесът в ЕС – правилата на Вътрешния пазар“

За най-голямо съжаление, семинарът се отменя поради това, че по-голямата част от предвидените лектори няма да могат да присъстват. Ще информираме допълнително всички записали се за настъпилите промени.