Интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау

Еднодневен семинар на тема „Интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау“

Кога: 12 юли 2012, Четвъртък

Къде: София 1113, ул. „Александър Жендов“ 5

Лектори: Експерти от Enterprise Europe Network, Патентно ведомство, Центърът за иновации на Българската академия на науките, адв. Добромира Банкова – представител по интелектуална собственост, Паула Славкова – изследовател към университета в Единбург.

Програма

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците
09.30 – 10.00 Откриване и представяне на организаторитеМария Александрова, Експерт, Еnterprise Еurope Network
Веселина Николова, Председател на Съвета на фондацията, Фондация SOS Предприемачи
10.00 – 11.15 Защита на индустриална собственост.Обекти на интелектуалната собственост. (презентация, PDF)
Бойка Спасова, дръж.експерт от Българско Патентно ведомство
Предварително представяне на проектът IPORTA (презентация, PDF и интернет страница на проекта – в процес на редакция)
Румяна Курукафовa, дръж.експерт от Българско Патентно ведомство
Къде се крие знанието (презентация, PDF)
Бази данни и интернет платформи и полезни страници.
Емилия Домусчиева и Мария Александрова, консултанти към Фондация „ПИК”, Enterprise Europe Network – България
11.15 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 12.30 Технологичното сътрудничество между европейски и български научни и бизнес среди.Трансфер на технологии и ноу-хау.Академичния модел за иновационно сътрудничество. (презентация, PDF)
Инж. Венцислав Станчев, Единен център за иновации на БАН
Инструменти за трансфер на иновации за бизнеса. (презентация, PDF)
Емилия Домусчиева и Мария Александрова, конултанти към Фондация „ПИК”, Enterprise Europe Network – България
12.30 – 13.30 Обедна почивка
13.30 – 14.30 Пазарна реализация на научни разработки и иновации. (презентация, PDF)
Ангел Милев, Фондация „ПИК”, Enterprise Europe Network – България
14.30 – 14.45 Кафе пауза
15.00 – 16.00 Казуси от практиката.Защита на индустриална собственост – практически аспекти на защита на правата пред съд или особена юрисдикция. (презентация, PDF)
Добромира Банкова, юрист и представител по интелектуална собственост
Паула Славкова, изследовател към университета в Единбург
16.00 – 16.30 Въпроси и отговори. Закриване на събитието

Снимки