Обществените поръчки в Българи и ЕС – бизнес възможности за излизане на международни пазари

Еднодневен семинар на тема „Обществените поръчки в Българи и ЕС – бизнес възможности за излизане на международни пазари“

Кога: 4 октомври 2012, Четвъртък

Къде: София 1113, ул. „Александър Жендов“ 5

Лектори: Експерти от Enterprise Europe Network и Фондация SOS Предприемачи

Програма

09.30 – 10.00 Откриване и представяне на организаторите
Ангел Милев, Еnterprise Еurope Network
Веселина Николова, Председател на Съвета на фондацията, Фондация SOS Предприемачи
10.00 – 11.30 Законодателство и общи нормативни изисквания – участие в обществени поръчки в България

  • Законодателство и обща нормативна рамка на ЗОП – Илиана Илиева, експерт към Фондация SOS Предприемачи – презентация, PDF;
  • Участие в обществени поръчки в България. Тръжни процедури съгласно ЗОП – Илиана Илиева, експерт към Фондация SOS Предприемачи – презентация, PDF;
11.30 – 11.45 Кафе пауза
11.45 – 12.30 Можем ли и как да се включим като подизпълнители в проекти по оперативните програми?

  • Можем ли да се включим като подизпълнители в проекти по оперативните програми? – Веселина Николова, Председател на Съвета на Фондация SOS Предприемачи – презентация, PDF;
  • Практически насоки и примери за участие съгласно изискванията на ПМС№55 – Василка Каменова, Изпълнителен директор Фондация SOS Предприемачи;
12.30 – 13.00 Европейските обществени поръчки – бизнес възможности и практика

  • Европейските обществени поръчки – бизнес възможности и практика. Бази данни и полезни страници – Емилия Домусчиева, Фондация „ПИК“ – презентация, PDF
13.00 – 13.15 Дискусия. Закриване на събитието

 

Снимки