Модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи

Еднодневен семинар на тема „Модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи“

Кога: 15 ноември 2012, Четвъртък

Къде: София 1113, ул. „Александър Жендов“ 5

Лектори: Експерти от Enterprise Europe Network, МИЕТ, Дирекция „Финанси на реалния сектор“ в МФ, БСК, Бизнес инкубатор Сирма, Клъстер Мехатроника и автоматизация (КМА), Асоциация на бизнес клъстерите, други (очакваме потвърждение)

Програма

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците
09.30 – 10.00 Откриване и представяне на организаторите
10.00 – 11.15 Бизнес кооперирането – форми за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса.
11.15 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 12.30 Обединяване и работа в мрежа на клъстери, както и възможности за търсене и предлагане на международно партньорство. Успешен пример.
12.30 – 13.30 Обедна почивка
13.30 – 14.30 Бизнес инкубаторите – интеграционен инструмент, осигуряващ „дружелюбна“ среда за новите предприемачи.
14.30 – 14.45 Кафе пауза
15.00 – 16.00 Стимулиране сътрудничеството между публичните и частните партньори – модели и приложение в България.
16.00 – 16.30 Въпроси и отговори. Закриване на събитието