Финансиране за МСП чрез европейските общностни програми

Еднодневен семинар на тема „Финансиране за МСП чрез европейските общностни програми“

Кога: 14 септември 2012, Четвъртък

Къде: София 1113, ул. „Александър Жендов“ 5

Лектори: Експерти от Enterprise Europe Network, Фондация ПИК, Българска банка за развитие, Национален Гаранционен Фонд, Микрофинансираща институция ДЖОБС.

Програма

09.30 – 10.00 Откриване и представяне на организаторите Ангел Милев, Еnterprise Еurope Network
Веселина Николова, Председател на Съвета на фондацията, Фондация SOS Предприемачи
10.00 – 11.15 Седма рамкова програма, 7РП (Seventh Framework Programme, FP7)
Общо представяне на Седма рамкова програма – Емилия Домусчиева, Фондация ПИК – презентация, PDF
Представяне на активните конкурси по 7РП. Източници на информация – Емилия Домусчиева и Мария Александрова, Фондация ПИК – презентация, PDF
11.15 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 12.45 Рамкова програма за иновации и конкурентоспособност (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP)
Общо представяне на Рамкова програма за иновации и конкурентоспособност – Ангел Милев/Даниела Чонкова, Фондация ПИК – презентация, PDF
Програма Интелигентна енергия Европа – Емилия Домусчиева, Фондация ПИК – презентация, PDF
Enterprise Europe Network – консултантска подкрепа за проектно финансиране – Мария Александрова, Фондация ПИК – презентация, PDF
12.45 – 13.30 Обедна почивка
13.30 – 15.00 Ключови моменти за участие в рамковите програми: От конкурса до проекта
Зоя Дамянова, Фондация ПИК – допълнения към презентацията ще бъдат качени до края на септември 2012.
15.00 – 15.15 Кафе пауза
15.15 – 15.45 Казуси от практиката: Успешно включване в рамковите програми
Казуси от практиката: Успешно включване в рамковите програми
Марин Димитров – фирма Ontotext – презентация, PDF
Венелина Величкова – Българска фотоволтаична асоциация (БФА) – презентация, PDF
15.45 – 16.15 Банково кредитиране и финансиране на проекти.
Банково кредитиране – Илия Йовчев, Проектен ръководител, Българска банка за развитие
Гаранционни схеми за МСП – Деян Калъпчиев, Ръководител Отдел „Връзка с наредители и бенефициенти“ към Национален Гаранционен Фонд – презентация, PDF
Механизъм за микрофинансиране Джобс – Костадин Мунев, Прокурист, Микрофинансираща институция ДЖОБС – презентация, PDF
15.45 – 16.15 Въпроси и отговори. Закриване на събитието

Снимки