Интернационализация – възможности за развитие на бизнеса в Европа и включване в международните пазари

Еднодневен семинар на тема „Интернационализация – възможности за развитие на бизнеса в Европа и включване в международните пазари“

Кога: 29 март 2012, Четвъртък

Къде: София 1113, ул. „Александър Жендов“ 5

Лектори: Експерти от Enterprise Europe Network, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, БТПП, Интер Експо Център.

Програма

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците
09.30 – 10.00 Откриване и представяне на организаторите
10.00 – 11.15 Европейския и световен пазар – стъпки и стратегия за излизане
1. Европейската мрежа за подпомагане излизането на чужди пазари. – Мария Александрова, консултант Enterprise Europe Network – България (презентация, PDF)
2. Реалности и измерения на международните икономически отношения – проф. Гъргаров
3. Значение на европейското законодателство за изграждане и развитие на вътрешния пазар на Европейския съюз – Мими Йотова, експерт, БТПП (презентация, PDF, Договор за функциониране на ЕС (консолидирана версия), PDF и Списък на нормативни актове в областта на вътрешния пазар, PDF)
11.15 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 12.30 Промоционални събития в страната и чужбина
1. Успешно позициониране на българските предприятия на чуждестранните пазари чрез инициативите на ИАНМСП – Росица Асенова, Главен експерт, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (презентация, PDF и снимки, PDF)
2. Опитът на бизнеса – фирма Виема споделя опита си в участие на международни изложения и бизнес мисии (презентация, PDF)
12.30 – 13.30 Обедна почивка
13.30 – 14.30 Търсене на бизнес партньори, оферти, търговско представителство, съвместни проекти.
1. Инструментите за подкрепа на бизнеса на Enterprise Europe Network – Теодора Георгиева, консултант, Enterprise Europe Network – България (презентация, PDF)
14.30 – 14.45 Кафе пауза
15.00 – 16.00 Практика
1. Интернационализация – добри практики и ресурси за бизнеса – Илонка Христова, Главен експерт Информационно обслужване на бизнеса и Сияна Тасева, Младши експерт, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
2. Как да участваме успешно в специализирани изложения – Даниела Ненчева, Мениджър бизнес развитие, Интер Експо Център (презентация, PDF)
16.00 – 16.30 Въпроси и отговори. Закриване на събитието и връчване на сертификати.

Снимки