Обществена консултация относно Законодателния акт за малкия бизнес

Дайте своето мнение и вземете участие в АНКЕТА, провеждана от Европейската комисия по отношение на Законодателния акт за малкия бизнес – основен инструмент на политика за малкия и среден бизнес в ЕС.

На европейско и национално равнище са предприети разнообразни инициативи за подобряване на условията, в които работят тези предприятия, и за подпомагане на техния растеж. Ето защо е време да се помисли какво може да се направи през следващите години, за да се улесни работата на МСП.

Подготвената анкета включва настоящите мерки и новите предложения, с които подробно можете да се запознаете от приложения документ.

Участвайте и дайте своето мнение, като попълните анкетата от ТУК.