Публична дискусия на процедурата за подобряване на производствен капацитет на МСП

Екипът на Областен информационен център-София (ОИЦ-София) заедно с Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ и Фондация „SOS Предприемачи“ организираха на 15.04.2015 г. информационна среща-дискусия на тема: „Обсъждане на документация по процедура за предоставяне на БФП „Подобряване на производствен капацитет на МСП“ по ОПИК“.

20150415_130007 (720x1280)

Форумът се състоя в Essence center, ул. „6-ти септември“ № 37, като в рамките на събитието бяха обсъдени всички документи по процедура за предоставяне на БФП „Подобряване на производствен капацитет на МСП“. Участниците активно изразиха своето мнение и коментари, както и направиха множество предложения по публикуваната за обсъждане документация.

Модератори на събитието бяха Г-жа Елза Григорова – ОИЦ София, Г-н Атанас Кирчев на Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ и Г-жа Веселина Купенова от Фондация „SOS Предприемачи“.

Обобщените предложения бяха изпратени на УО на ОП „Иновации и конкурентноспособност“, като можете да видите обощени текстовете тук:

ОБОБЩЕНИ ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ДИСКУСИЯ