Конференция за научени уроци от първия и предизвикателства през втория програмен период

На 12 февруари 2016 г. в София се състоя конференцията „ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – научени уроци от първия и предизвикателства през втория програмен период“, организирана от Българската стопанска камара и Професионалната асоциация “Европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР).

12717274_1566836090304922_2667655352167700136_nВъв форума взеха участие заместник-министрите на труда и социалната политика и на образованието Зорница Русинова и проф. Николай Денков, представители на администрацията на Оперативните програми и на браншови и регионални бизнес организации, консултантски фирми, настоящи и потенциални бенефициенти по оперативните програми. Участие в събитието взе и Г-жа Купенова, Председател на съвета на Фондация SOS Предприемачи.

Общият извод бе, че социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти по новите oперативните програми на ЕС. Това ще позволи отпускането на средствата да става в съответствие с реалните потребности на целевите групи и да се обезпечат повече и по-качествени проекти.

„Евросредствата са своеобразен „допинг“, но бизнесът не може непрекъснато да разчита на тях“, каза председателят на БСК Божидар Данев по време на конференцията и допълни, че е важно какво е постигнато благодарение на средствата от ЕС, а не колко пари са усвоени. „Предходният период разглези бизнеса, че европейските пари са донорски и не трябва да се връщат и сега е много трудно тази нагласа да бъде преодоляна”, каза г-н Данев. Според него у българския бизнес има страх от инвестиционни начинания, основна причина за което е, че банковата система оценява много тежко политическия риск в страната. Доказателство за това е, че при над 40 млрд. лева спестявания на населението и бизнеса в банките, лихвите по депозитите са под 1%, а в същото време лихвите по бизнес кредитити са средно 9,8%.

Председателят на ПАЕНПР Атанас Кирчев отбеляза, че около 1/4 от проектите, финансирани по ОП „Развитие на конкуретноспособността на българската икономика“, нямат реално никакво продължение след приключване на финансирането. Според Кирчев съфинансирането с над 50% води до т.нар. „инвестиционна безотговорност“ у бизнеса и изкривява пазарната среда.

Недостатъчно ясните и категорични критерии за оценка на проектните предложения, твърде голямото забавяне от страна на администрацията на същинската оценка на проектите, както и изключително рестриктивният подход при администрирането на одобрените вече проекти бяха откроени като основни проблеми при изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Програмата за развитие на селските райони. През приключилия програмен период това бяха трите оперативни програми, чрез които бизнесът можеше да усвоява средства от европейските фондове.