SOS Предприемачи и SEIF обсъдиха обучителните програми за социално предприемачество Business Creation и Business Development

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария  чрез Фонд за партньорство и експертна помощ

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ

SOS Предприемачи и SEIF обсъдиха обучителните програми за социално предприемачество Business Creation и Business Development

Фондация „SOS Предприемачи“  осъществи поредица от онлайн срещи с швейцарските си колеги от партньорската организация SEIFв рамките на проект „Implementing Social Entrepreneurship Training Programme – the Swiss expertise“.Тема на разговорите бяха двата курса на обучение – Business Creation и Business Development, които се провеждат периодично от фондация SEIF в полза на социалните предприемачи в Конфедерация Швейцария. Г-жа Мариане Кристен-Якоб, председател на фондация SEIF и г-жа Мерет Нехе подробно разясниха критериите за избор на участници в двата курса, както и обхвата на темите, включени в основните обучителни програми. В престоящите летни месеци двата курса – Business Creation and Business Development ще бъдат адаптирани за онлайн приложение, чрез специално разработена уеб базирана E-learning платформа и мобилна апликация. През месец ноември представителите на SEIF ще участват в редица събития, организирани от фондация „SOS Предприемачи“ по повод имплементацията на двете програми за социално предприемачество в България