Седма рамкова програма – българските успехи

На 14 септември, 2012 г., Петък, се проведе петият семинар на тема „Финансиране за МСП чрез европейските общностни програми“ от поредицата събития „В подкрепа на предприемачеството за 2012 година“, част от Европейската седмица на малки и средни предприятия 2012.

Участие взеха 86 души, представители на фирми, лаборатории и институти, университети, държавна администрация и неправителствени организации, като бяха представени едни от най-интересните рамкови европейски програми – Седма рамкова програма, 7РП и Рамковата програма за иновации и конкурентоспособност, CIP. Основен акцент в събитието беше презентацията на Г-жа Зоя Дамянова, Проектен ръководител и оценител на проекти. Г-жа Дамянова посочи ключовите моменти от планирането за кандидатстване в конкурса – до изпълнението и отчитането на проект с участието на партньори от различни страни, членки на ЕС. Участниците бяха запознати с механизмите на финансиране и методите на авансово плащане,  като редица от тях отбелязаха значително по-добрите условия за получаване на авансови плащания и отчетност по проектите на 7РП.

Г-н Марин Димитров от Ontotext разказа за участието на  софтуерната компания в 22 проекта, по-голямата част от които реализирани в периода 2002 – 2012 година в международно партньорство с организации като SAP Research, HP Research, IBM Research, Siemens, Atos Origin, ILOG (IBM), Unicorn (IBM), British Telecom, Telekom Austria, Korea Telecom, Tiscali, Telekomunikacja Polska, BBC, RAI, Nielsen Media, The Press Association, Google, Wikimedia и AstraZeneca.

Г-жа Венелина Величкова от Българска фотоволтаична асоциация също даде насоки за потенциалните кандидати и сподели опита на асоциацията – първоначално като подизпълнител по проекта PV LEGAL, а в последствие и като равностоен партньор в изпълнението на надграждащия проект PV GRID.

За втори път участие в семинар от инициативата взеха представителите на Българска банка за развитие, Национален Гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция Джобс. В заклюителната част на семинара Г-н Илия Йовчев, Г-н Деян Калъпчиев и Г-н Костадин Мунев споделиха с участниците основните аспекти на банковото кредитиране и финансиране по проекти.

Вижте всички презентации от семинара и подробната програма тук.