Проведен бе първият семинар от поредицата събития в подкрепа на предприемачеството

Поредицата от събития в подкрепа на предприемачеството стартира със семинар за интернационализацията и излизането на българските компании на чуждите пазари.

Снимки и презентации можете да видите на страницата на семинара „Интернационализация – възможности за развитие на бизнеса в Европа и включване в международните пазари“.

Събитието беше открито от г-н Ангел Милев, а след представяне на Фондация SOS Предприемачи, Г-жа Мария Александрова презентира възможностите и обхвата на услуги към малките и средни предприятия, извършвани от  Enterprise Europe Network – България при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Проф. Гаргаров изложи накратко различни аспекти на международните икономически отношения, както и някои размисли и налюдения за пазарните условия у нас. Г-жа Мими Йотова впечатли всички присъстващи с атрактивния и достъпен начин на представяне на специфична и тежка тематика, свързана с европейското законодателство и неговото значение за изграждането и развитието на вътрешния пазар на ЕС.

След кафе паузата Г-жа Росица Асенова, главен експерт от ИАНМСП, професионалист с над 14 одини опит в организацията и участието в международни изложения представи проектът за насърчаване и развитие на интернационализацията на българските предприятия, финансирона по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Тя разказа за възможностите за участие на предприятия от определени сектори в търговски мисии и поредица от международни изложения, като показа снимки от колективните участия и българските щандове .

Емилия Домусчиева, представител на фирма Виема, описа впечатленията на една взела участие в организираните от ИАНМСП международни изложения компания. Споделеният опит, професионалната подкрепа и увереността, че участието е довело до ръст на поръчките и развитие на фирмата впечатлиха всички участници в семинара.

Следобед Теодора Георгиева, консултант, Enterprise Europe Network – България, представи на практика инструментите, които предлага мрежата и достъпът до тях, като посочи възможните варианти на партньорство, от които могат да се възползват предприемачите – включване в бази данни за бизнес коопериране, за технологичен трансфер, за търсене на партньори по проекти, участие в провежданите брокерскии дни и фимрени мисии.

Г-жа Илонка Христова, Главен експерт информационно обслужване на бизнеса в ИАНМСП и Г-жа Сияна Тасева, младши експерт, представиха нагледно работата и възможностите на Националния експортен портал, като инструмент за подпомагане навлизането и успешното позициониране на българските предприятия на чуждестранните пазари.

Последната лекция бе представена от Г-жа Даниела Ненчева, Мениджър бизнес развитие в Интер Експо Център на Агенция „Булгарреклама“, която сподели конкретни препоръки в организацията на едно участие в изложение по отношение на планирането, наемни площи и условия, възможности и специфики, нетрадиционни решения.

Семинарът завърши с официалното връчване на сертификати на участниците и с покана от организаторите за включване и в другите предстоящи събития от поредицата в подкрепа на предприемачеството до края на 2012 година.