Европейските фондове във ваши ръце

Конкурсът „Направи си сам“ – Европейските фондовете във ваши ръце се организира от нашите приятели от CEE Bankwatch Network и ЕС „За Земята“, като трите най добри зелени идеи ще получат парична награда от по 1000 евро.

Конкурсът е за граждански проекти, подпомагащи устойчивото развитие в сферите ресурсна ефективност, чиста енергия, устойчив транспорт, гражданско общество и други. Могат да участват отделни физически лица, местни активисти, местни групи и неправителствени организации. Желаещите да участват са поканени да представят описание на проект (в идейна фаза!) до 1 ноември.

До 3000 евро са на разположение за награждаване на най-добрите проекти, които допринасят най-много за устойчивото развитие на своята общност. Жури, съставено от експерти в областта на устойчивата енергетика и транспорт, развитие на общността и гражданското общество, ще реши кои три проекта ще бъдат наградени в зависимост от потенциала на идеите и качествата на проектните предложения.

Наградният фонд, или част от него, по преценка на финалистите, следва да бъде изразходван за реализирането на начална стъпка по проекта, която следва да бъде описана в проектното предложение (по-подробно разписване проекта, популяризиране и други).

Целта на конкурса е да покаже, че гражданите могат да вземат активно участие в разпределянето на европейските средства с реализиране на граждански инициативи и проекти. Проектът се развива успоредно в 8 държави-членки на ЕС, а трите най-добри български проекта ще бъдат представени в Брюксел пред представители на европейските институции през месец февруари 2013 г.

Важни дати:
1 Ноември – краен срок за подаване на проектни предложения!
5 Ноември – 18 Ноември – 2 кръг – избор на шестима полу-финалисти за представяне в София
20 Ноември – 21 Ноември – интервюта/презентации в София (или по skype), избор на тримата финалисти
23 Ноември – Церемония по награждаването

За повече информация отидете на:
http://bankwatch.org/sastezanie
http://zazemiata.org/v1/Evropeiski-obshchestveni-sredstva.434.0.html
https://www.facebook.com/groups/342295492516667/
или пишете на: konkurs@zazemiata.org