Можем ли ЗАЕДНО повече?

На 26 март 2015 г., Четвъртък, Фондация SOS Предприемачи ще вземе участие в дискусия на тема „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“, организирана от Областен информационен център София-град и София-област в партньорство с Българската асоциация на консултантите по Европейски програми, Фондация SOS предприемачи и Професионална асоциация Европейски и национални програми за развитие.

Заедно с нашите колеги ще се опитаме да обобщим препоръките си към управлението и администрацията на основните оперативни програми през периода 2014-2020, а именно ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Програмата за развитие на селските райони.

Вие също можете да се включите – вижте повече информация за събитието тук и заповядайте – входът е свободен!