Фондация SOS Предприемачи изпълнява проект за обмяна на швейцарски опит и ноу-хау в областта на социалното предприемачество

На 28 февруари 2014 г. Фондация SOS Предприемачи подписа договор за изпълнение на проект „Implementing Social Entrepreneurship Training Programme – the Swiss expertise“, финансиран от Българо-Швейцарската Програма за Сътрудничество на Фонд „Партньорство”.

Съвместната работа на Фондацията и швейцарският й партньор – SEIF GmbH, свързана с проекта, цели въвеждането на обучителна програма и създаване на E-learning платформа на базата на швейцарския опит и ноу-хау в областта на социалното предприемачество. Двете основни програми, които провеждат швейцарските ни колеги от SEIF GmbH са Business Creation and Business Development for Social Entrepreneurship. Те са част от курсовете на CTI (Commission for Technology and Innovation- Комисия за Технологии и Иновации към Отдела за Икономика, Образование и Научни изследвания на Конфедерация Швейцария). Целта е популяризиране на програмата на CTI като доказан и работещ механизъм за насърчаване и развитие на социалното предприемачество.

В рамките на проекта са предвидени срещи на швейцарските специалисти с експерти от държавната администрация, представители на неправителствения сектор и медии. Представителите на SEIF GmbH в лицето на г-жа Мариане Кристен-Якоб, председател на фондация SEIF и г-жа Мерет Нехе, Мениджър Програми, ще изнесат и лекция във водещ университет в България за функциите и развитието на социалното предприемачество в Европа и страната. Предстоящите събития ще се състоят през месец ноември, 2014 г. в гр.София и ще бъдат допълнително обявени на страницата на Фондация SOS Предприемачи.

Проектът се изпълнява от Фондация “SOS Предприемачи” с партньор SEIF GmbH – Щвейцария и се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ. Фондът предоставя финансиране в размер на 19 575.47 CHF или 90% от общата стойност на проекта.

logo_BgSwiss_CMYK_1-11

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ”