Иновациите в хранително-вкусовата промишленост

На 26 октомври 2012 г., Петък, Фондация SOS Предприемачи взе участие в провеждането на Петата научна-практическа конференция на тема „Иновациите в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи“.

Организатори на конференцията бяха Съюза по хранителна промишленост, Съюза на изобретателите в България, Федерацията на научно-техническите съюзи и Сдружение с нестопанска цел „Териториална организация на научно-техническите съюзи с Дом на науката и техниката Пловдив“.

Събитието се проведе в Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив, като бяха представени ключови за хранителния бранш теми. Участници от Дирекция „Европейска интеграция и международни отношения“ в Министерство на земеделието и храните, Патентно ведомство на Р.България, научни работници и представители на компании представиха възможностите за развитие на иновациите и ресурсното обезпечаване в хранително вкусовата промишленост.

Г-жа Купенова от Фондация SOS Предприемачи взе участие с презентация по една от най-интересните теми – „Възможности за подпомагане на бизнеса от програми и проекти. Финансиране и субсидиране на иновационни проекти“

Вижте повече за събитието от страницата на организаторите.