Поредица от събития в помощ на предприемачеството през 2012 година

През 2012 година Enterprise Europe Network – България при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в партньорство с Фондация SOS Предприемачи организират поредица от събития в помощ на предприемачеството. Събитията ще се провеждат под формата на еднодневни семинари по различни теми – интернационализация и включване в международните пазари, финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството, правилата на Вътрешния пазар, финансиращи програми, интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау, практика на обществените поръчки в Българи и ЕС, модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи.

Основни участници в семинарите са български предприемачи, представители на микро, малки и средни предприятия. Водещи и гост-лектори ще бъдат експерти от държавни институции, неправителствени организации и наши партньори. Очакваме потвърждение за подкрепа на инициативата от Представителство на ЕК в България, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Държавен фонд Земеделие, Българска банка за развитие, Национален гаранционен фонд, Агенция Митници, Патентно ведомство, Центърът за иновации на Българската академия на науките, Агенция по обществени поръчки и други.

Съвсем скоро, през март 2012, ще се състои и първият семинар на тема „Интернационализация – възможности за развитие на бизнеса в Европа и включване в международните пазари“.

Списък с всички планирани събития, както и обявените предварителни програми можете да видите тук.