Семинар Ресурси и възможности за развитие на предприемачеството в България

На 17 ноември 2011г. фондация „SOS Предприемачи“ проведе първото си мероприятие. Темата на семинара беше „Ресурси и възможности за развитие на предприемачеството в България“.  Събитието бе насочено към предприемачи и представители на стартиращи фирми и микро, малки, средни и големи компании.

Семинарът беше открит от Г-жа Десислава Тончева – Изпълнителен Директор на Фондация SOS Предприемачи и г-н Истатков, Държавен експерт, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Г-н Мустафа Чаушов – старши експерт в сектор „Програмиране“, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представи накратко възможностите и финансовите инструменти, с които Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 подпомага и насърчава българските предприятия.

Най-голям интерес през сутрешната сесия на семинара предизвика презентацията на Г-жа Наталия Русанова от ПроКредит Банк, която запозна присъстващите с инициативата JEREMIE и подкрепата за предоставяне на гаранции и разширяване достъпа на малки и средни предприятия до кредитиране и преференциалните условия, които баката предлага. Намирането на средства за финансиране на новаторски идеи и иновации е все по-ограничено, ето защо чрез инициативата JEREMIE се планират широк спектър от финансови инструменти, които имат за цел да осигурят сигурност на малките и средните предприятия в България в началото и първите стъпки от развитието им.

Г-н Марин Илиев, инвестиционен мениджър в НЕВЕК Капитал Партнърс, описа ресурсите и методологията на финансиране, които JEREMIE осигурява чрез трите основни фонда, управлявани от избрани инвестиционни мениджъри – Фонд Растеж, Мецанин фонд, Рисков фонд и новия Seed Фонд. Неговата презентация даде яснота за възможностите, които НЕВЕК (NEVEQ) ще предостави на компании свързани със стартиране и развитие на иновативни технологии от различни бързо-растящи сегменти, развиващи конкурентни цени и таргетиращи глобалните пазари.

В продължение на темата за рискови инвестиции, Г-жа Ирена Петрова от Българска Мрежа на Бизнес Ангелите поясни какво е бизнес ангел и как функционира мрежата в подкрепа на предприемачите.

Повече за интелектуалната собственост, един от съществените, но по-рядко използваните ресурси на всяко предприятие, както и начините на защита бяха представени от Г-н Марио Христов, Председател на Съюза на българските изобретатели и Центъра за развитие на интелектуалната собственост и технологичен трансфер.

Г-жа Мария Александрова, представител на Enterprise Europe Network в България, изнесе презентация относно възможностите за партньорство и достъп до вътрешните пазари на ЕС посредством най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа – Enterprise Europe Network. Целта на европейската мрежа е да подпомага малките и средните предприятия в развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейската комисия, насочени към бизнеса.

Участие в семинарът взеха и Г-н Горнишки и Г-н Любомир Ганчев в качеството си на представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Г-н Горнишки, директор на дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия“, представи проекта за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия, имащ за цел укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на международните пазари и ефективно използване на предимствата на Европейския пазар от българските предприятия. В края на втората сесия, г-н Ганчев, Старши експерт към Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации“ в ИАНМСП представи най-подробно на бъдещите и настоящи предприемачи възможностите за безвъзмездно финансиране по ОП Конкурентоспособност.

Семинарът завърши с обещание на Изпълнителния директор на фондация „SOS Предприемачи“ за повторение на събитието на същата тема, предизвикала такъв сериозен интерес. Също така ще продължи и инициативата на фондацията, наречена „Млад предприемач“, в която стартиращи компании ще представят своите продукти и услуги на организираните от „SOS Предприемачи“ събития. Пъвият участник в „Млад предприемач“ беше онлайн магазина за ръчно изработени стоки Синьото мече, които освежиха с цветове и настроение кафепаузите и обяда.

Снимките от проведения семинар „Ресурси и възможности за развитие на предприемачеството в България“ са предоставени любезно от фотографа Любомир Иванов, а всички презентации можете да свалите в архивен файл от този линк.

Още веднъж бихме желали да благодарим на Официалния спонсор на събитието – ПроКредт Банк България, с чиято подкрепа събитието бе със свободен достъп за всички желаещи.