ERT ТЕСТЪТ – една интересна инициатива от Белгия

ERT test

ERT Тестът е проект, свързан с провеждане на анализ за това каква работа бихме искали наистина да вършим. Вижте повече на: https://www.therightjob.eu/

Нашите приятели от Finale-Events вярват в идеята, че творческото изразяване определя качеството на това какъв човек искаш да бъдеш и каква кариера е подходяща за теб. Проектът е насочен към стартиране на онлайн платформа, която черпи нови връзки между изкуството, науката и технологиите и може да предложи създаване на безцветен профил на личността, основан на уникална система за тестове чрез абстрактни форми на изкуство.

ERT Тестът предлага задълбочен анализ на профила без дискриминация, следвайки подсъзнателния избор и най-дълбоките желания на човека, в изследаване на нови професионални възможности.

Но как работи теста? Ще видите серия от изображения, които въздействат емоционално, като можете да посочване дали въздействието е положително, отрицателно или имате неутрално чувство. Няма грешни отговори, а след теста с изображенията и звуковите клипове ще бъдете помолени да попълните редица по-общи въпроси.

Моля, имайте предвид, че проектът е все още в развойна фаза, поради което натрупването на информация е от значение.

Можете да подпомогнете създаването на инструмента, като направите теста от тук: