Бизнесът извън кризата

На 19 март, 2012 г., Enterprise Europe Network – България при Фондация „Приложни изследвания и комуникации” в партньорство с Фондация SOS Предприемачи проведоха пресконференция на тема Бизнесът извън кризата – Възможности за развитие на българските предприятия по време на криза.

На срещата бе представена инициативата „Поредица от събития в помощ на предприемачеството през 2012”, която обхваща провеждането на осем тематични семинара на различни теми, свързани с възможностите за включване на българските предприятия в международните пазари, финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството, правилата на Вътрешния пазар, финансиращи програми, интелектуална собственост, иновации, практика на обществените поръчки, модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи.

Дейността на Enterprise Europe Network – България и Фондация „Приложни изследвания и комуникации” бе представена от Г-н Ангел Милев, Национален координатор на Enterprise Europe Network за България. Финансиран от Европейската комисия, проектът Enterprise Europe Network се явява най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане малките и средните предприятия в развитието на техния иновативен потенциал и повишаване информираността им за политиките на Европейската комисия. Г-жа Мария Александрова, Експерт на мрежата, направи презентация с интересна и полезна информация за работата и услугите, които се предлагат безплатно на предприятията от цяла Европа. Общо 581 партньорски организации от 44 страни с екип от над 3,000 екперта работят в Enterprise Europe Network. На пресконференцията стана ясно, че от начлото на съществуването си мрежата е подпомогнала подписването на 2,900 договора между партньори, съдействала е в организацията на близо 11,000 местни мероприятия, като са привлечени над 22,000 предприятия – клиенти в програмата за бизнес и технологично пртньорство.

На проведената среща бе представено и осмото издание на Националният конкурс за иновативно предприятие на годината 2011, оранизиран от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Еnterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната банка в България. В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската икономика, като номинациите са отворени за кандидатстване до 30 март 2012 г.

Г-жа Костова, основател и Управител на Интериорпротект ЕООД, разказа за опита на фирмата в създаването на иновации и успешното им внедряване на пазара, успехите в изпълнението на няколко проекта по операивна програма „Конкурентоспосбност“, както и за ползата от международните партньорства, създадени с подкрепата на Enterprise Europe Network. Фирмата е патентоносител в областта на огнезащитата на текстила и полимерните материали, а усърдна работа в развитието на нови прокути поставят фирмата на водещо място в световен мащаб. Фирмата е отличено като иновативно предприятие на 2010 година в Националния конкурс за иновативно предприятие на годината, а през 2010 година получава голямата награда на Второто национално изложение на Изобретения и Иновации.

Изключително интересно беше и представянето на фирма Спесима ООД, чиято дейност е свързана с развитие и внедряване на специализирани системи за автоматизация на промишленото производство. Д-р инж. Венцислав Славков разказа за премеждията и преодолените кризи в историята на фирмата от създаването и през 1989 година с примери за съвместна работа и коопериране на дружеството с други предприятия от сектора. Иновациите, каза Г-н Славков, ни спасиха от кризата през 2008 година, когато в рамките на една година приходите ни спаднаха 14,3 пъти. Успехите на Спесима и работата на екипа са отличени със Златен медал на Международен технически панаир – гр. Пловдив, фирмата получава медала „Келвдиш“  на руската Академия на науките, Награда на германската икономика в България през 2006 г., и статуетка „ИКАР“ и Почетна книга на БСК като награда за Иновативна политика за 2008 г.

Екипът на Фондация SOS Предприемачи представи програмата до края на годината и постави акценти върху най-интересните  за бизнеса теми. Г-жа Николова, Изпълнителен директор на фондацията, посочи ползите за малките предприятия и акцентира върху застъпените теми, като обърна внимание на и на възможностите за създаването на професионални контакти и обмяната на информация и идеи между участниците. Г-жа Василка Каменова, член на Съвета на  Фондация SOS Предприемачи сподели няблюдения върху динамиката на участие в международните пазари – Фирмите, каза тя, трябва да излезат от комфортната среда на познатото и малките мащаби на българския пазар и да погледнат по-глобално на възможностите за продажби на територията на ЕС.

Първият семинар от инициативата е на тема „Интернационализация – възможности за развитие на бизнеса в Европа и включване в международните пазари” и ще се проведе на 29 март 2012 г., Четвъртък, от 09,00 ч. на адрес София 1113, ул. „Александър Жендов“ 5. Ще бъдат разгледани необходимите стъпки и стратегии за излизане на Европейския и световен пазар и ще се представи информация за ресурси, начин на идентифициране на пазарите и достъп, както и какви безплатни услуги извършва Enterprise Europe Network за българските предприемачи и как може да ги подпомогне в излизането на чужди пазари. Втората презентация в сутрешната сесия ще разгледа възможностите за участие в промоционални събития в страната и чужбина – изложения, инициативи, търговски мисии и предстоящи обявления, начини за включване и колективно участие. Следобед ще бъдат представени методи за търсене на бизнес партньори, подготовка на оферти, търговско представителство, съвместни проекти и практически аспекти в процеса на интернационализиране, като включване в база данни и участие в секторни стратегии.

Инициативата „Поредица от събития в помощ на предприемачеството през 2012” ще бъде подкрепена от Представителство на ЕК в България, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Държавен фонд „Земеделие“, Българска банка за развитие, Национален гаранционен фонд, Агенция Митници, Патентно ведомство, Центърът за иновации на Българската академия на науките, Агенция по обществени поръчки, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и други.

Вижте и снимки от проведената пресконференция.