Позиция на Фондация SOS Предприемачи

Екипът на Фондация „SOS Предприемачи“ взе активно участие в проведеното обществено обсъждане относно документацията за първата процедура, насочена към бизнеса – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. През последните три седмици проведохме множество срещи с наши колеги и партньорски организации, участвахме на организираната от  Областен информационен център-София (ОИЦ-София) заедно с Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ и Фондация „SOS Предприемачи“ дискусия на тема „Обсъждане на документация по процедура за предоставяне на БФП „Подобряване на производствен капацитет на МСП“ по ОПИК“.

OPIKС представеното пред отговорната администрация писмо, ние изразихме подкрепа за основната насока, която е предприета – към намаляване на възможността за субективизъм в оценката на проектите и постигане на по-добра измеримост и контрол на ефекта от изпълнение на проектите. Ситаме, че има обаче множество коментари по отношение на структурата и логическата рамка на предложената документация, която може да се подобри в следните насоки:

1) Да се предложи методика за оценка, в която икономическата и финансова стабилност на кандидатите и оценката на техния капацитет да имат значителна тежест (напр. от 70%)

2) Да се прецизират показателите в методиката за оценка, по отношение на тяхната лесна и равнопоставена измеримост, секторна чувствителност и адекватност спрямо целите на процедурата.

3) Да се прецизират регулативната рамка, изискуемите документи и административните задължения, вменявани на кандидатите.

Цялата позиция на  Фондация „SOS Предприемачи“ може да намерите тук, като ще се радваме да ни изпратите и Вашата позиция по темата на info @ sos-predproemachi . com