Leancamp в София

На 23 май се задава второто издание на международния формат Leancamp в София, известен също като „НЕконференцията“.

Leancamp в СофияСъбитието ще се проведе от 9 ч. в сградата на ВУЗФ и е насочено към предприемачи, старъпъри и IT специалисти, които използват в практиката си Lean, Customer Development, Agile, Design Thinking и др. новаторски методи и техники. Идеята е СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ И ЗНАНИЯ в тези области, като тази година ще се включат и няколко международни светила в областта като Salim Virani, Andreas Klinger, Fadi Bishara, Jaka Levstek. Уникалността на Leancamp, обаче, е в това, че публиката сама предлага и избира темите, които иска да бъдат дискутирани през деня и съответно всеки може да излезе и да обсъди с другите своят опит в рамките на 30 минути (под формата на лекция, уъркшоп, дискусия). Различни сесии се провеждат успоредно в няколко зали и по този начин всеки може да избере какво би било най-ценно за него във всеки един момент.

Leancamp е събитие с непечалбена цел и в България се организира на доброволни начала от Start It Smart в партньорство с лидери на големите български предприемачески и IT общности като Telerik, LauncHub, Eleven, StartUp Foundation, BEIC, HackFMI, CEED, betahaus, Obecto, SOHO и др. 

Билети и допълнителна информация можете да намерите на leancamp.co/sofia/ и във Facebook