SOS Предприемачи планира провеждането на еднодневен семинар

Фондация SOS Предприемачи ще проведе еднодневен семинар на тема „Ресурси и възможности за развитие на предприемачеството в България“.

Семинарът се провежда по повод инициативата Европейска седмица на МСП 2011 на Генерална дирекция „Предприятия и индустрия“ на Европейската комисия и се организира от Фондация SOS Предприемачи.

Събитието е насочено към предприемачи и представители на малки, средни и големи български предприятия, които в първата сесия ще се запознаят с възможностите за финансиране и привличане на инвестиции за развитие по инициативата JEREMIE, информация за общността на бизнес ангелите в България, работата на инвестиционните фондове за капиталови инвестиции в технологични компании и представяне на услугите и дейността на Центъра за интелектуална собственост и технологичен трансфер към Съюз на изобретателите в България.

Следобедната сесия на семинара ще бъде насочена основно към възможностите за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, включително информация за периоди на прием, кандидатстване и изпълнение на проекти по отворените до края на годината процедури за безвъзмездна помощ. Ще бъдат представени накратко и възможностите за участие на българските МСП и оказваната им подкрепа за успешно представяне на международните пазари.

Водещи и гост-лектори ще бъдат представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Финансови институции и представители на фонд за капиталови инвестиции, Съюз на изобретателите в България, както и експерти с дългогодишен опит от предприсъединителните и оперативните програми от екипа на Фондация SOS Предприемачи.

Официален спонсор на събитието е ПроКредит Банк България, една от петте банки, които в началото на юли 2011 подписаха споразумение по гаранционната схема на JEREMIE с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за предоставяне на инвестиционни кредити за малки и средни предприятия в размер до 800 000 евро.

Участието в семинара е безплатно, като е необходима предварителна регистрация, предвид ограниения капацитет на залата и очаквания сериозен интерес. Достъпът за медии е свободен, но с предварително записване.

  • Провеждане: 17 Ноември (Четвъртък) 2011 г.
  • Продължителност: един ден, от 10,00 ч. до 16,00 ч.
  • Място: София, EAST PARK Trade Center, бул. Никола Вапцаров 53А (виж карта в GoogleMaps)
  • Семинарът се провежда по повод инициативата Европейска седмица на МСП 2011 на Генерална дирекция „Предприятия и индустрия“ на Европейската комисия и се организира от Фондация SOS Предприемачи.

Всеки участник ще получи информационен пакет с презентации, издания и наръчници от Представителството на Европейската комисия в България, материали и брошури с полезна информация от фондацията и партниращите организации.