Зелени предприятия – ефективност и възможности

Еднодневен семинар на тема “Зелени предприятия – ефективност и възможности”

Кога: 11 април 2013, Четвъртък

Къде: гр. Стара Загора, хотел Верея, зала 1

Лектори: Експерти от Enterprise Europe Network, Фондация SOS Предприемачи, Enterprise Europe Network към Фондация ПИК, ТПП – Стара Загора, Предприемачи, МИЕТ, БСК, Сиела, ЗЕОТЕРМ ЕООД, други

Регистрация: Формата за регистрация

Такса: без такса за участие

В допълнение: Всеки участник получи издания, наръчници, материали и брошури от Enterprise Europe Network, Представителството на Европейската комисия в България и държавни институции.

Програма

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците
09.30 – 09.45 Откриване и представяне на организаторите
Ангел Милев, Координатор Enterprise Europe Network – България към Фондация ПИК
Олег Стойлов, Председател на УС към Търговско-промишлена палата – Стара Загора
Представяне на правилата на „Speed networking” игра
Емилия Домусчиева, Фондация ПИК
09.45 – 10.45 „Действай активно – мисли ефективно – практически подходи за повишаване енергийната ефективност и основни постановки в новия Закон за енергийната ефективност“
Владислава Георгиева, началник направление „Енергийна ефективност и ВЕИ”, АУРЕ-Екорегиони, ръководител проект, ЗЕОТЕРМ ЕООД
Екологосъобразно управление на отпадъците, в контекста на секторното законодателство и изискванията към бизнеса.
Представител на РИОСВ – Стара Загора, Светлозар Димов, ръководител направление Екология към ТПП – Стара Заора
10.45 – 11.00 Кафе пауза и „Speed networking” игра
11.00 – 12.00 Програма Енергийна ефективност и зелена икономика
Представител на ГД Европейски фондове за конкурентоспособност към МИЕТ
Програма Интелигентна Енергия Европа
Програма Eco-Innovation
Емилия Домусчиева, Фондация ПИК
12.00 – 12.45 Обяд и „Speed networking” игра
12.45 – 13.30 Представяне на нормативно-справочна система Сиела – Енергетика
Представител на Сиела
Представяне на проект OPTIMES – предоставяне на услуги на предприятия от шевната и текстилна индустрия в областта на околната среда
Представител на Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК) 
Брокерски дни в сектора
GO GRЕEN TO ENVIRONMENT 2013
13.30 – 14.00 Закриване на събитието и награждаване на победителите от „Speed networking” играта

Снимки от събитието