SOS Данъци – Правилата на играта

Еднодневено обучение за предприемачи

Кога: 25 октомври 2012, Четвъртък

Къде: София, EAST PARK Trade Center, бул. Никола Вапцаров 53А (виж карта в BG Maps)

Лектор: адв. Стефан Тихолов, правен и данъчен консултант

Продължителност: един ден, от 09,30 ч. до 16,30 ч.

Група: до 15 души

Цена: 80,00 лв. за участник

Регистрация: Можете да се регистрирате за обучението чрез Формата за регистрация.

В допълнение: Желаещите да посетят обучението могат да заявят своето участие чрез електронна заявка за участие и да платят по банков път таксата за участие най-късно до 23 октомври 2012. Тъй като интересът към планираното събитие е голям, моля да имате предвид, че при направена регистрация, мястото се запазва по реда на постъпилите плащания.

Осигурени са кафе паузи на място и лек обяд.

Програма

09.30 – 10.00 Регистрация на участниците
10.00 – 11.15 Управлението на предприятието и данъците – практико-приложни аспекти. Съвети за правилно финансово и данъчно управление на предприятието.
– отношение на мениджмънта на предприятието към данъците; собственост, данъци и мениджмънт;- укриването на приходи и отклонението от облагане – разлики; реакцията на НАП по отношение на отклонението от облагане и укриването на приходи;
– отговорност на мениджмънта за правилното данъчно облагане; отговорност за представената в ГФО информация – съставяне, подписване и обявяване на ГФО в ТР.
– отношения между мениджмънт и счетоводство – рискове при счетоводното третиране на данъчни казуси, липса на комуникация и неразбиране между счетоводство и управление; правилното финансово управление на бизнеса;
– необходимост от ефикасен текущ и навременен контрол при финансовото управление, последващ контрол;
– адвокатът на фирмата и/или външни консултанти – правилният избор;
11.15 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 12.30 ДДС  – проблемният данък. Рискове при облагането с ДДС и как да ги избегнем.
– основни понятия – доставки на стоки и услуги – облагаеми, освободени, облагаеми с нулева ставка, недоставки, ВОП, ВОД, регистрация и дерегистрация, данъчен кредит, данъчно събитие, документация;- рискове при облагането с ДДС – неправилно интерпретиране на факти по определен казус, неправилно определяне на приложимите законови правила, непризнаване на данъчен кредит, начисляване на данък от НАП; най-честите случаи на ревизионни актове по ДДС – липса на доставка;
– управленски контрол при доставките на стоки и услуги – особености, рискове, подход за намаляване на рисковете;
– измами с ДДС и противодействие- чл. 176 и чл. 177 от ЗДДС;
12.30 – 13.30 Обедна почивка
13.30 – 14.30 Корпоративно облагане – 10-те процента, които не ни се плащат. Регулиране на приходи и разходи за данъчни цели. Ограничение за плащания в брой.
– счетоводно и данъчно третиране на идентични случаи;- счетоводен и данъчен финансов резултат; основни понятия на корпоративния закон; документална обоснованост на сделките; непризнати за данъчни цели приходи и  разходи; корекция на счетоводния финансов резултат за данъчни цели- постоянни и временни разлики; скрито разпределение на печалба; доходи, изплащани на физически лица – изисквания;
– проблемът с вноските на собствениците, задължения на предприятието към собствениците – възможни данъчни трактовки, рискове, възможности за разрешаване на проблема;
– ограничаване на плащанията в брой – изисквания, слабости на закона, изплащането на дивиденти;
14.30 – 14.45 Кафе пауза
14.45 – 16.00 Санкции по ЗДДС, ЗКПО и ЗОПБ. Данъчен контрол и данъчна защита – как се осъществява данъчен контрол и как да организираме успешната стратегия за защита срещу актове на НАП.
– санкции по ЗДДС, ЗКПО и ЗОПБ – основни състави и размери на санкциите;- обжалване на издадените наказателни постановления; да възразяваме ли срещу актовете за установяване на нарушения?
– данъчен контрол – данъчни ревизии и проверки – какви са най-често срещаните грешки при контрола, какви са най-честите ревизионни актове, какви са най-честите грешки на управлението на предприятието по време на ревизията или проверката;
– „страшната ревизия“ по чл. 122 от ДОПК – изисквания на закона, начини за противодействие;
– данъчна защита – по време на ревизията; възражения по ревизионния доклад; административна жалба срещу ревизионния акт, съдебна жалба срещу акта, производство пред ВАС; жалба срещу ЕСПЧ за нарушения права; правото на ЕС и практиката на СЕС по данъчни дела;
– колко е скъпа защитата срещу данъчните актове и струва ли си да се плати?
16.00 – 16.30 Дискусия. Закриване на събитието

По време на лекциите участниците могат свободно да прекъсват лектора и да задават въпроси, както и може свободно да се дискутира по темите на обучението по време на самото обучение.

При желание на участник в обучението определени теми могат да бъдат коментирани самостоятелни или групово с лектора по време на почивките.